Helsepodden er en podcast for deg som ønsker å forstå hva helse-Norge er i dag, men også hva helse-Norge kan bli i fremtiden. Podcasten ble startet for å spre og akselerere ideer og forslag om forbedringer til det beste for pasienter, pårørende, ansatte og ledere.

I episodene møter du oss, programlederne Andreas Segrov og Johnny Advocaat-Vedvik. Til daglig jobber vi i hvert vårt konsulentselskap (hhv. Implement Consulting Group og Sopra Steria). Andreas er utdannet psykolog, mens Johnny er utdannet sykepleier. Vi har en felles interesse i å undersøke hvordan norsk helse- og omsorgstjeneste kan gjøres til et enda mer verdiskapende sted for alle i befolkningen – både innen somatikk og psykisk helse. Helsepodden er vårt private hobbyinitiativ for å forfølge denne interessen.

I Helsepodden intervjuer vi ledere, forskere, klinikere, teknologer og andre som både vil og tør gjøre noe med status quo. Vi spør gjestene om hva som fungerer godt i dag, hva de ønsker å endre og hvordan de mener endringene kan lykkes.


Faste spørsmål i hver episode

Vi snakker med gjestene våre om tema som engasjerer dem. I tillegg har vi tre spørsmål som vi alltid forsøker å stille:

  1. Hva er den sterkeste opplevelsen  du har fra norsk helse- og omsorgstjeneste? Sterke opplevelser preger oss og gir oss perspektiver på hva som er viktig. Noen ganger kan en sterk historie skape en gnist som endrer måten man tenker eller jobber på
  2. Hvilken feil  har du lært mest av? Feil vil skje. Det som gikk bra i går, går ikke nødvendigvis bra i morgen. Vi mener at feil må løftes frem og snakkes om slik at vi kan hente ut læring til forbedring
  3. Hvis du skal komme med en konkret oppfordring  til noen – noe som kan bidra til å forbedre helse-Norge: hvem henvender du deg til, hva skal de gjøre og når synes du de bør få det gjort? En forbedring krever endring. Vi har større sannsynlighet for å gjøre noe om vi blir sett, oppfordret og anerkjent for at vi faktisk har muligheten til å forandre noe. Derfor utfordrer vi våre gjester til henvende seg til noen med en oppfordring om å gjøre noe som bidrar til noe for noen.