Andreas Tvedt Segrov
Tlf: +47 409 09 899
 

Andreas er psykolog og konsulent i Implement Consulting Group og hjelper ledere, team og organisasjoner til å få mer effektive samspill, bygge nødvendig kompetanse og gjennomføre endringer på en god måte.

Andreas er særlig opptatt av hvordan samarbeidet mellom helsepersonell, team og ledere har en direkte effekt på pasienter og pårørendes opplevelse av kvalitet i behandlingen.


Johnny Advocaat-Vedvik
Tlf: +47 924 49 837
 

Johnny er sykepleier og konsulent i Sopra Steria og bistår sykehus og kommuner med hvordan ny teknologi, bedre prosesser og en mer hensiktsmessig organisering kan bidra til bedre behandling og opplevelse for pasienten.

Johnny særlig opptatt av hvordan ny teknologi gir nye muligheter for å levere helsetjenester, men også hvordan ledere og klinikere kan arbeide for å systematisk og kontinuerlig forbedre opplevelser, etterlevelse og behandlingsresultater.