Helsepodden møter forsker, «spetspatient» og pasientaktivist Sara Riggare. Sara snakker om hvorfor pasienter må være forsiktige med hvordan de formidler sin kunnskap, hvorfor dagens helsetjeneste fungerer dårlig for brukere og pasienter med langvarig sykdom og hvordan helsetjenesten kan dyrke frem pasientinnovasjon. Hun innleder med å snakke om hvordan hun tok kontroll over sin Parkinsons sykdom og avslutter med å oppfordre pasienter og pårørende til å slutte å vente på endringene som må til – og heller initiere endringene selv.Lytt også til denne og andre episoder på

Samtalen er spilt inn 18. oktober 2017.12.07
[Episoden er på svorsk]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *